Сталі і високолеговані сплави зі значним вмістом дефіцитного сировинного матеріалу широко використовуються у багатьох промислових застосуваннях, особливо під час екстремальних умов роботи, де необхідна стійкість до корозії і зношення. Як правило, вважають, що інтерметаліди, зокрема дешевий Fe-Al сплав, мають відмінні властивості матеріалу. 

На жаль, складно перенести їх властивості на реальні вироби, оскільки інтерметаліди мають низьку пластичність за температури навколишнього середовища та їх нелегко виготовляти. Вплив інтерметалевих Fe-Al сплавів, як недорогої альтернативи без вмісту хрому для нержавіючої сталі був би значно вищим, якби був доступний економічно ефективний промисловий процес, який дозволяє виготовляти складні 3D деталі майже необмежених форм із малозернистого (0,1-5 μm) високоеластичного матеріалу. 

У 2016 р. ДП «КБ «Південне» розпочало виконання робіт з науково-дослідного проекту EQUINOX, який реалізують у рамках програми Європейського союзу «Горизонт 2020». 

Основною метою EQUINOX є розроблення нового процесу, що дозволяє замінити дефіцитний сировинний матеріал для деталей на основі нержавіючих сталей, які використовуються у великих обсягах у продукції кінцевого споживача, у таких галузях, як замкова промисловість, електроніка, обробна й автомобільна промисловість, новим класом передових  пластичних інтерметалідів на основі Fe-Al, використовуючи нову технологію виготовлення деталей. 

Передбачено, що успішне промислове впровадження технології EQUINOX дозволить заощадити, принаймні, 18,000 тонн критичної сировини на рік, заміняючи нержавіючі сталі інтерметалідами на основі Fe-Al, вільними від критичної сировини. 

У рамках проекту ДП «КБ «Південне» забезпечує експертну оцінку потенційного використання одержаного матеріалу в ракетно-космічній продукції у жорстких умовах, таких як низька температура та агресивне середовище. Основне завдання ДП «КБ «Південне» у проекті − це адаптація матеріалу EQUINOX у конструкцію ракетно-космічної техніки. 

Основні роботи ДП «КБ «Південне» за проектом спрямовані на:

- виготовлення пористих залізних матриць, а також оптимізацію їх характеристик для наступної інфільтрації алюмінієвими сплавами;

- проведення випробувань матеріалу EQUINOX для їх наступного впровадження в конструкцію ракетно-космічної техніки, яка працює в жорстких умовах;

- виготовлення прототипу деталі ракетного двигуна з матеріалу EQUINOX для підтвердження його застосовності у ракетно-космічних виробах.

Проект EQUINOX частково фінансують у рамках програми «Горизонт 2020», Рамкова програма ЄС з розвитку наукових досліджень та технологій. Угода про грант № 689510.

Докладна інформація доступна за посиланням:
http://equinox-project.eu/

назад в каталог

ВГОРУ