Використання вуглецевого волокна в різних галузях промисловості збільшується з кожним днем. Це пов'язано з тим, що питомі міцнісні характеристики вуглепластиків перевищують аналогічні властивості інших конструкційних матеріалів. Полімерні композиційні матеріали на основі вуглецевого волокна використовувалися під час виготовляння панелей сонячних батарей і теплових екранів КА розробки ДП «КБ «Південне», а потенційні можливості застосування вуглепластиків практично не обмежені. 

Підвищення фізико-механічних властивостей вуглепластику шляхом модифікування поверхні волокна різними методами – актуальне завдання для багатьох світових інститутів, у т.ч. і для ДП «КБ «Південне».

У 2014 р. ДП «КБ «Південне» розпочало виконання робіт з науково-дослідного проекту FIBRALSPEC, який реалізують у рамках Сьомої рамкової програми Європейського союзу. Основною метою проекту є розроблення перспективних вуглеволокон з новітніх економічно вигідних прекурсорів зі спеціальними властивостями.

Роботи ДП «КБ «Південне» у проекті FIBRALSPEC спрямовані на проведення комплексних випробувань вуглеволокон, що розроблюють у рамках проекту, а також макетів вуглепластикових конструкцій на їх основі. У рамках проекту також буде розроблено і виготовлено устаткування, що дозволяє модифікувати штатні вуглеволокна для покращення адгезії до сполучного.

Подібна технологія дозволить значно знизити масу і збільшити питому міцність вуглепластикових конструкцій РКТ розробки ДП «КБ «Південне», що приведе до підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на світовому ринку.

Цей проект фінансує Сьома рамкова програма Європейського союзу з розвитку наукових досліджень та технологій. Угода про грант № 604248. 

Докладна інформація доступна за посиланням: www.fibralspec.net

назад в каталог

ВГОРУ