КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ПІВДЕННЕ» ЗАБЕЗПЕЧУЄ КОМПЛЕКС МІЦНІСНИХ РОЗРАХУНКІВ:

1. Розрахунок статичних, вібраційних та акустичних навантажень, динамічних характеристик і міцності:

  • ракетно-космічних комплексів під час наземної експлуатації й у польоті на активному відрізку траєкторії;
  • транспорту, сільськогосподарської техніки, вітроенергетичних установок.

2. Аналіз навантаженості машин і установок, вибір коефіцієнтів запасу, що забезпечують мінімум маси конструкції за заданої надійності і довговічності.
3. Розрахунки жорсткості машин і установок, частот і форм коливань, вироблення рекомендацій щодо захисту від ударів і вібрацій.
4. Розробку програмно-методичної документації з питань розрахункового й експериментального відпрацювання міцності.

Розрахунки провадять із застосуванням сучасних пакетів кінцево-елементних програм NASTRAN, ANSYS.

Для програмних продуктів, що використовуються, характерний широкий спектр можливостей, орієнтованих на створення повноцінної кінцево-елементної моделі і виконання найрізноманітніших видів розрахунків: лінійного і нелінійного міцнісного аналізу, визначення напружено-деформованого стану конструкції, дослідження на стійкість, розрахунку власних форм і частот коливань, здійснення динамічного і частотного аналізів конструкції, оптимізації її параметрів.

Пропоновані методи розрахунку дозволяють обмежити проведення дорогих експериментів на натурній конструкції.

назад в каталог

ВГОРУ