Розроблене конструкторським бюро «Південне» програмне забезпечення призначене для розрахунку даних ракетно-космічних об’єктів, виведення наочної графічної інформації, порівняння даних декількох об’єктів, оперативного аналізу розрахунків.

Програми зручні у використанні, адаптовані під роботу у мережі.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКУ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ РАКЕТ-НОСІЇВ, РОЗГІННИХ БЛОКІВ, КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

До комплексу програмного забезпечення належать:

 1. Програма вибору оптимальних траєкторій руху ракет-носіїв і розгінних блоків.
 2. Програма розрахунку траєкторії літальних апаратів на ракетній тязі в атмосфері, близькому і далекому космічному просторі.
 3. Програма розрахунку траєкторії спускних об’єктів в атмосфері.
 4. Програма оцінювання енергетичних характеристик РН.
 5. Програма прогнозування еволюції параметрів орбіти космічних апаратів, об’єктів та cтупенів, що відокремлюються, РН.
 6. Програми розрахунків збуреного руху РН на усіх відрізках польоту.
 7. Програма розрахунку корекцій параметрів орбіти та схем маневрування.
 8. Програма оцінювання апріорної й апостеріорної точностей виведення.
 9. Програма оцінювання ризиків небезпечного зближення РН з орбітальними космічними об’єктами під час пуску.

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБРОБЛЕННЯ Й АНАЛІЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ОБРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ:

 • зберігання результатів випробувань у базі даних;
 • автоматизованого аналізу результатів випробувань;
 • математичного оброблення первинних даних;
 • швидкої побудови графіків і звітів за цими результатами.

Програмний комплекс забезпечує:

 1. Роботу з даними різних форматів.
 2. Зберігання результатів випробувань у базі даних.
 3. Оперативний перегляд графіків необхідних параметрів на заданому випробуванні з можливістю поєднання на одному графіку різних параметрів одного і декількох випробувань, друк графіків.
 4. Роботу з базою даних у мережі декількох користувачів одночасно.
 5. Математичне оброблення первинних даних:
 • побудова багатомірних регресійних залежностей між параметрами, можливість підбору залежностей за заданою формулою;
 • статистичний аналіз заданої вибірки, побудова гістограми цієї вибірки;
 • аналіз часових характеристик запуску;
 • одержання похідних параметрів шляхом розрахунку;
 • фільтрація даних із застосуванням різних фільтрів.

Програмний комплекс дозволяє швидко і якісно обробляти й аналізувати результати випробувань, порівнювати між собою результати різних випробувань. Структура програмного комплексу клієнт-сервер дозволяє декільком користувачам одночасно працювати з базою даних.

Програмний комплекс для автоматизованого оброблення, збору й аналізу результатів випробувань РРД експлуатують з 2000 року. За цей час його постійно модернізували відповідно до вимог, що виникали у процесі використання: удосконалювався математичний апарат, поліпшувався інтерфейс користувача, додавалися нові можливості для аналізування даних. За досвідом експлуатації використання програмного комплексу дозволяє скоротити час аналізування результатів випробувань, створення звітної документації у разі поліпшення якості аналізування.

РОЗРАХУНОК РЕЖИМНИХ І ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ШНЕКОВИХ НАСОСІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕНИХ АНТИКАВІТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ І ККД

Розроблено методику і програму розрахунку режимних і геометричних параметрів шнекових насосів з метою забезпечення підвищених антикавітаційних якостей і ККД.

Основні вихідні параметри розрахунку:

 • основні параметри колеса;
 • параметри вхідної ділянки;
 • параметри напірної ділянки;
 • параметри колеса у проміжних перерізах;
 • контролювання координат лопатей, параметри закручення лопатей;
 • параметри потоку на вході у колесо;
 • параметри на виході з колеса;
 • гідравлічні втрати і КПД колеса;
 • параметри, необхідні для побудови креслення;
 • розміри втулки;
 • графік.

Методика дозволяє оперативно розраховувати й оптимізувати режимні і геометричні параметри шнекових насосів з метою забезпечення підвищених антикавітаційних якостей і ККД. Вона пройшла успішну апробацію у процесі проектування й експериментального відпрацювання режимних і геометричних параметрів шнекових насосів.

Пропоновану методику успішно застосовують й у цей час у процесі визначення геометричних параметрів шнекових насосів різних РРД. Результати розрахунків за пропонованою методикою підтверджено експериментальними даними.

назад в каталог

ВГОРУ