Конструкторське бюро «Південне» надає дослідний комплекс із широким спектром балістичної інформації, яку розраховують і видають споживачам.

Більшість методичних розробок і програмно-математичне забезпечення апробовані під час багаторічних проектних робіт ДП «КБ «Південне», їх коректність та ефективність підтверджено сотнями пусків ракет-носіїв і космічних апаратів.

БАЛІСТИКО-НАВІГАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТАМИ КА

 1. Організація балістико-навігаційного забезпечення керування польотами космічних апаратів.
 2. Розроблення методик вирішення завдань щодо балістико-навігаційного забезпечення експлуатації космічних апаратів.
 3. Створення програмно-апаратних комплексів балістико-навігаційного забезпечення для центрів керування польотами космічних апаратів.
 4. Розроблення і створення систем відображення передпускових операцій, балістичної і спеціальної інформації польотів космічних апаратів.
 5. Вибір та обґрунтування місць розміщення вимірювальних засобів;
 6. Проведення розрахунків для забезпечення балістико-навігаційного супроводу польотів космічних апаратів:
 • визначення орбіт космічних апаратів на основі статистичних методів оброблення вимірювальної інформації;
 • прогнозування руху космічного апарата з урахуванням різних збурювальних факторів: нецентральності гравітаційного поля Землі, атмосфери, геомагнітних збурювань, впливу Сонця, Місяця й інших планет;
 • оцінювання точності визначення і прогнозування параметрів руху космічних апаратів;
 • розрахунки спеціальної балістичної інформації (зон радіовидимості, світлотіньових умов польоту, траси тощо).

Організація балістико-навігаційного забезпечення керування польотами КА. Створення систем відображення передстартових операцій, запусків і польотів КА, у тому числі у реальному режимі часу.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПАДІННЯ РН та ЇХ ФРАГМЕНТІВ

Розрахунок розмірів районів падіння відокремлюваних частин першого, другого ступенів, стулок головного обтічника й інших елементів ракет-носіїв здійснюють за програмою з використанням методу статистичного моделювання.

Програма визначає граничні розміри районів падіння відокремлюваних частин для різних кліматичних зон із заданою ймовірністю.

Пропонований метод дозволяє забезпечити визначення оптимальних розмірів територій, які виділяють для падіння відокремлюваних частин. Результати розрахунків за пропонованим методом підтверджено експериментальними даними, одержаними під час численних пусків ракет-носіїв «Зеніт», «Циклон», «Днепр».

НАДАННЯ ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КА, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА НАВКОЛОЗЕМНИХ ОРБІТАХ

Надання даних про космічні апарати, що перебувають на навколоземних орбітах та інших космічних об’єктах:

 • характеристики орбіт;
 • характеристики космічних апаратів;
 • дані про запуск;
 • прогнозування часу існування і районів падіння;
 • інша інформація.

Формування даних базується на використанні широкого кола джерел інформації, гарантується високий ступінь достовірної інформації, оперативність надання даних.

Інформацію надають у тому вигляді, який визначає Замовник.

Дані про космічні апарати, що перебувають на навколоземних орбітах й інших космічних об’єктах, подають у державні структури.

ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМ ВИВЕДЕННЯ ГРУПИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

Застосовують оригінальну методику розробки ДП «КБ «Південне» вибору параметрів схеми відокремлення декількох космічних апаратів від однієї РН.

Методика дозволяє розраховувати параметри схеми відокремлення (величини і напрямки швидкостей відокремлення) під час використання мінімальної кількості типів штовхачів із забезпеченням безударності усіх елементів орбітального угрупування і рівномірного їх розходження уздовж орбіти.

Здійснюють розрахунок оптимальних схем побудови орбітальних систем під час використання РН як з розгінно-розвідним ступенем, так і без нього.

РОЗРАХУНОК ДИНАМІКИ СТАРТУ, розділення СТУПЕНІВ

До комплексу розрахунків належать:

1. Програмно-методичні розробки дозволяють здійснювати розрахунки і комп’ютерне моделювання динаміки будь-яких перехідних процесів, зокрема:

Старт ракети-носія  і скидання з ракети-носія стартових елементів конструкції:

 • старт ракет-носіїв зі стаціонарних пускових установок наземного і шахтного типів;
 • старт ракет-носіїв з мобільних наземних пускових установок залізничного базування;
 • старт ракети-носія з літака-носія за схемами бомбометання, десантування і зі «спини» літака-носія.

Розділення ступенів:

 • схема холодного розділення за допомогою гальмових реактивних двигунів на твердому паливі (РДТП);
 • схема гарячого розділення із запуском двигуна ступеня, що стартує, до розділення;
 • схема комбінованого («теплого») розділення за допомогою газо-реактивної гальмової системи.

Скидання головного обтічника:

 • шляхом поділу обтічника на дві стулки;
 • шляхом стягування обтічника за допомогою порохових двигунів і відведення його у бік від ракети-носія.

Відокремлення корисного вантажу:

 • відокремлення великих одиночних космічних апаратів (КА) або ступеня розведення під час групового запуску малих КА;
 • відокремлення КА від останнього ступеня.

2. Проведення розрахунків для визначення параметрів руху ракет-носіїв та їх елементів на перехідних ділянках. Аналіз динаміки цих процесів для конкретних конструктивно-компонувальних схем з виробленням рекомендацій за циклограмою команд системи керування і конструктивним виконанням вузлів і агрегатів ракет-носіїв, стартового комплексу, систем відокремлення і розділення.

3. Проведення розрахунків для динамічного аналізування різних механічних систем (конструкцій) замовника з визначенням законів руху елементів системи, сил і моментів, що діють на них у різних умовах експлуатації.

Програмно-методичні розробки застосовні як для рідинних, так і для твердопаливних ракет-носіїв.

Аналіз перехідних процесів здійснюють з урахуванням практично всіх збурювальних факторів, зокрема:

 • напрямок і швидкість вітру;
 • розкид щільності атмосфери;
 • похибки визначення аеро- і газодинамічних характеристик;
 • розкид інерційно-центрувальних характеристик;
 • похибки виготовлення і монтажу ракети-носія та рушійних установок;
 • розкид тяги двигунів;
 • перекіс і зміщення векторів тяги двигунів;
 • пружні характеристики ракети та її окремих елементів;
 • силовий вплив елементів пускової установки на ракету, що стартує.

Для ракет-носіїв морського й авіаційного базувань враховують також параметри збуреного руху літака-носія і параметри качання морської платформи.

Пропоновані програмно-методичні розробки і послуги щодо аналізу динаміки перехідних процесів дозволяють:

 • обирати оптимальну схему відповідного перехідного процесу;
 • у разі потреби виробити конкретні рекомендації щодо конструктивного виконання вузлів і агрегатів ракет, стартового комплексу, систем відокремлення і розділення;
 • визначати потрібні характеристики засобів, що забезпечують надійність і безпеку конкретного перехідного процесу;
 • обрати послідовність подачі і виконання команд системи керування (СК) на кожному перехідному процесі (циклограму команд СК);
 • у разі потреби виробити конкретні рекомендації щодо алгоритмів керування на кожному перехідному процесі;
 • провести розрахунки щодо визначення динамічних параметрів кожного перехідного процесу для майбутнього пуску конкретної ракети;
 • провести порівняльний аналіз результатів пуску з розрахунковими даними.

Проведення кінематичного і динамічного аналізів механічних систем у процесі їх проектування дозволяє вчасно прийняти правильні конструктивні рішення, оптимізувати конструкцію, зменшити обсяг експериментального відпрацювання і робіт щодо доведення конструкції у процесі її уведення в експлуатацію. Усе це зрештою приводить до підвищення споживчих властивостей продукції, яку розроблюють.

Пропоновані послуги використовували під час підготування і проведення усіх пусків ракет-носіїв за міжнародними програмами «Інтеркосмос», «Морський старт» і «Днепр».

 

РОЗРАХУНОК ТРАЄКТОРІЙ РУХУ РАКЕТ-НОСІЇВ, РОЗГІННИХ БЛОКІВ І КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

До комплекту розрахунків траєкторій руху належать:

 • розрахунок траєкторій РН і спускних в атмосфері об’єктів;
 • вибір оптимальних траєкторій руху на основі відомих і проектованих характеристик ракет-носіїв та розгінних блоків;
 • розробка польотних завдань РН і циклограм формування команд;
 • оцінювання енергетичних характеристик РН;
 • прогнозування еволюції параметрів орбіти космічних апаратів і ступенів, що відокремлюються, РН;
 • розрахунок корекцій параметрів орбіти та схем маневрування;
 • оцінювання апріорної й апостеріорної точностей виведення;
 • оцінювання ризиків небезпечного зближення РН з орбітальними космічними об’єктами під час пуску.

Застосовують сучасні методи оптимізації, точні математичні моделі руху і роботи систем.

назад в каталог

ВГОРУ